ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί Όροι

To www.cavamaniatis.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ (CAVA MANIATIS) η οποία εδρεύει στη οδό Ηρ. Πολυτεχνείου, Ασπρόχωμα Καλαμάτας 241 00. To www.cavamaniatis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα ιστοσελίδα εγκαίρως, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς.
To www.cavamaniatis.gr δεσμεύεται όσον αφορά την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στον ιστότοπο www.cavamaniatis.gr, στο βαθμό που αυτές είναι πρωτογενείς πληροφορίες προερχόμενες από το ίδιο και τους συνεργάτες του. Όταν υπάρξει η ανάγκη αναμετάδοσης ή αναπαραγωγής πληροφοριών από εξωτερικές πηγές (π.χ. διαδίκτυο ή τύπο) το www.cavamaniatis.gr δεσμεύεται να αξιολογεί τις αναμεταδιδόμενες πληροφορίες στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την εγκυρότητα τους.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλες οι πληροφορίες που θα βρείτε στον παρόντα ιστότοπο (web site) www.cavamaniatis.gr (άρθρα, κείμενα, περιγραφές, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες κλπ.) αλλά φυσικά και όλα τα διακριτικά γνωρίσματα της Cava Maniatis (www.cavamaniatis.gr) όπως πχ. το λογότυπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.cavamaniatis.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή έγκριση του www.cavamaniatis.gr.

Όροι Χρήσης

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.cavamaniatis.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.cavamaniatis.gr. Η χρησιμοποίηση από τον επισκέπτη ή μέλος του διαδικτυακού τόπου www.cavamaniatis.gr σημαίνει αυτόματη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Χρήσης. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ή όσο ορίζει ο νόμος για τη κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα κατοικίας τους.

Προσωπικά Δεδομένα

To www.cavamaniatis.gr τηρώντας και εφαρμόζοντας τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Τα στοιχεία που διατηρεί το www.cavamaniatis.gr είναι αυτά που ο επισκέπτης/χρήστης αποστέλλει με δική του ευθύνη μέσω οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας ή κατά την τοποθέτηση παραγγελίας ή εκτέλεση αγοράς και η διατήρησή τους στα αρχεία του www.cavamaniatis.gr γίνεται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη τους. Όλα τα στοιχεία τηρούνται σε ασφαλή ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Το www.cavamaniatis.gr συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (για παράδειγμα επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, τράπεζες, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων όπως το Paypal, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), εταιρίες είσπραξης οφειλών κλπ.) υπηρεσίες καταγραφής στατιστικών, παρόχους υπηρεσιών ΙΤ (π.χ. κέντρα υπολογιστών, host providers, υπηρεσίες backup, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων), απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή και την εξασφάλιση των δεδομένων ή και την εξυπηρέτηση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου. Αυτοί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Αυτοί οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τους κανονιστικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.

Εντούτοις, το www.cavamaniatis.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στον βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, και δεν αναλαμβάνει τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Cookies
Το www.cavamaniatis.gr δε χρησιμοποιεί μόνιμα cookies (persistent cookies) για να συγκεντρώσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών κατά την πλοήγηση του επισκέπτη στο δικτυακό του τόπο. Εν τούτοις, ορισμένες ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου μπορεί να χρησιμοποιούν προσωρινά (session) cookies, τα οποία διαγράφονται μόλις ο Browser του επισκέπτη ή και χρήστη κλείσει και τερματιστεί η σύνδεσή του με το διαδικτυακό τόπο του www.cavamaniatis.gr

Σύνδεσμοι σε άλλα sites
Το www.cavamaniatis.gr περιλαμβάνει links (σύνδεσμους) προς άλλους ιστοτόπους οι οποίοι και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.cavamaniatis.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν .

IP Addresses (“Διευθύνσεις IP”)
Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη ή και χρήστη έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο www.cavamaniatis.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή για την προστασία από κακόβουλες επιθέσεις προς το www.cavamaniatis.gr, υπόκεινται δε στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται προηγουμένως.

Σχετικά με τα προϊόντα

Χαρακτηριστικά
To www.cavamaniatis.gr προσπαθεί να απεικονίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών κά. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης), παρά τη διαρκή προσπάθειά μας για το αντίθετο.

Τιμές
Όλες οι τιμές που αναγράφονται στις σελίδες του www.cavamaniatis.gr είναι σε ευρώ ανά μονάδα όπως αυτή εμφανίζεται στα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος και συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα και νόμιμο ΦΠΑ και άλλους φόρους όπως ο ΕΦΚ. Δεν περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας τυχόν έξοδα αποστολής, δασμοί ή τέλη τα οποία μπορούν να ισχύουν ανάλογα με τον τόπο παράδοσης της παραγγελίας σας.

Οι τιμές δύνανται να αναπροσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες και όχι για τα φυσικά καταστήματα.

Προσφορές & Δώρα
Το www.cavamaniatis.gr στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών για την καλύτερη προβολή του δικτυακού του τόπου δύναται να δημοσιεύει προσφορές και να χαρίζει δώρα. Τα προϊόντα σε προσφορά (είτε σε καλύτερη τιμή, είτε σε ελεύθερο προϊόν) δεν επιστρέφονται ούτε ανταλλάσσονται. Τα δώρα που πιθανόν να χαρίσει το www.cavamaniatis.gr επικοινωνούνται από το www.cavamaniatis.gr αλλά και από ηλεκτρονική επικοινωνία με τη μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος στα στοιχεία που έχει δώσει ο επισκέπτης / χρήστης του www.cavamaniatis.gr.

Οι προσφορές του www.cavamaniatis.gr ισχύουν μόνο για παραγγελίες-αγορές που έχουν γίνει στο e-shop ανεξάρτητα από τον τόπο παράδοσης ή τρόπο πληρωμής τους.